Wednesday, March 02, 2005

Steg 5: Dags att trycka vårt motiv

Vi lägger plagget som ska tryckas på plats och monterar vår schablon i trycksnurran.

Eftersom vi trycker en färg åt gången behöver vi en schablon per tryckfärg. Vid flerfärgstryck monterar vi samtliga schabloner i trycksnurran innan vi sätter börjar trycka.

Vi häller tryckfärg i schablonen, fäller ner schablonen mot plagget och drar rakeln över schablonen för att låta färgen tränga igenom vår schablon. Eftersom schablonen är delvis belagr med härdad emulsion tränger bara färgen igenom där vi vill.

Efter en kort mellantork, snurrrar vi trycksnurran och upprepar processen för vår andra färg. Nu använder vi så klart den andra schablonen vi monterade. Om vi använde samma schablon hade vi helt enkelt tryckt över den första färgen.

Efter att vi har tryckt med schablon nummer två har vi ett tvåfärgstryck.

För fler färger upprepar vi helt enkelt processen med en ny schablon för varje ny färg.