Tuesday, March 01, 2005

STEG 4: Schablon och Schablonbelysning

Schablonen är som ett väldigt fint nät. När vi drar färgen över schablonen går färgen igenom schablonen och vidare ner på plagget.

Schablonen kan liknas vid en tavla och består helt enkelt av en ram med en tunn väv uppspänd över ramen likt en tavelduk.

Nog med teori - nu är det dags att sätta i gång.
1. Vi bestryker väven med emulsion - ett UV-stråle härdande material.
2. Vi lägger en film från från Steg 3 på schablonen
3. Vi belyser schablonen med UV ljus. När vi belyser schablonen med UV-ljus härdas emulsionen där filmen är genomskinlig.
4. Vi spolar schablonen med vatten. När vi spolar schablonen med vatten försvinner emulsionen på de ytor där filmen var tryckt (de icke genomskinliga ytorna).

Slutresultatet är att vi har en schablon där färgen kommer gå igenom väven på vissa ytor (de ytor där filmen avbildade vårt motiv) samtidigt som färgen kommer blockeras där filmen har varit genomskinlig (där vi inte vill ha tryck). Så enkelt var det.

Vi tar fram en schablon per färg. Krångligt?

Läs igenom en gång till så klarnar det nog.