Monday, February 28, 2005

STEG 3: Film

Som vi redan konstaterat så trycks alla färger separat.

Om vi har ett tvåfärgstryck i blått och gult trycker vi först den ena färgen, låter trycket torka, och sedan trycker vi nästa färg. Men hur går det egentligen till?

Det enklaste sättet att separera olika färger är att ta fram en film för varje färg.

Film undrar du kanske? Tänk genomskinligt overhead papper. Vi använder originalet från STEG 1 till att isolera de olika färgerna i trycket och sedan printar vi helt enkelt en genomskinlig film för varje färg. Filmen visar med andra ord helt enkelt tryckmotivet.

Vad gör vi med filmen? Filmerna behöver vi i nästa steg när vi tar fram och belyser vår schablon.