Friday, February 25, 2005

STEG 2: Dags att fixa till tryck originalet

Att fixa till tryckoriginalet - så kallad originalbearbetning - är något som ditt tryckeri tar hand om.

Tryckeriet tar ditt vektoriserade original och gör nödvändiga justeringar för att förbereda för tryck.

Eftersom inte alla färger trycks samtidigt måste samtliga fält som ska tryckas i olika färger separeras från varandra - så kallad färgsepareringar.

När färgsepareringen är klar trycker man ut motivet på film.

Låter det underligt.

Håll ut, fortsättning följer.